Zaměstnávate vlastního lékaře?

Samozřejmě že ne. Ale máte pečlivě poznamenané telefonní číslo „svého“ lékaře, kterému důvěřujete a u kterého se cítíte v bezpečí. Víte, že mu můžete kdykoli zavolat. S maličkostí vám poradí po telefonu, kvůli větší neurgentní věci si na vás udělá čas v nejbližším možném termínu a když je zle, bez prodlení přijede. Leccos dokáže vyřešit sám, a na co nestačí jeho síly a vybavení, s tím vás doporučí k příslušnému odborníkovi.

A jak to máte se specialistou na počítače a informační technologie?

Nehodil by se vám člověk, který je vám k dispozici podobným způsobem a za podobných podmínek jako lékař, nebo třeba právník?
Se zajištěním provozuschopnosti počítačů a počítačových sítí bývají v menších a středních firmách spojeny notorické potíže. Menší firma má málokdy tolik práce při běžné správě a údržbě IT, aby to vystačilo na jeden plný úvazek — natožpak na víc.
Přesto svého specialistu každá firma potřebuje, protože jeho odborné znalosti a dovednosti jsou nenahraditelné. Přitom IT specialista v menší firmě, to je převážně rutinní práce: údržba a správa sítě, řešení poruch a výpadků, zálohování dat, aktualizace softwaru.

Řešení je velmi snadné – Outsorcing IT

Outsourcing, neboli převedení této pro firmu neklíčové činnosti na externího dodavatele. Potřebného specialistu si u nás jednoduše pronajmete. Navrhneme a doporučíme vám pravidelný servisní kalendář a formou Smlouvy o správě sítě zaručíme všechny požadované služby v přesně definované kvalitě za jasných a jednoznačných podmínek.

Individuální přístup je naší hlavní konkurenční výhodou. Zbavit se starostí a ušetřit náklady na správu IT. To je outsourcing od náší společnosti.