Služba je určena všem firmám, společnostem a organizacím s počítačovou sítí na platformě WINDOWS/INTEL, které:

 • nemají či hledají vlastního IT specialistu a správce sítě
 • chtějí mít přesný přehled o nákladech na správu IT
 • hledají možnost rozšíření nebo posílení svého vlastního týmu bez nutnosti zaměstnávat vlasního specialistu na správu počítačové sítě

V rámci Smlouvy o správě sítě správy sítě se Vám budeme starat o:

 • počítače, notebooky, terminály, mobilní zařízení (např. PDA)
 • periferní zařízení jako tiskárny, plottery, skenery, multifunkční zařízení
 • servery, elektronická pošta, připojení k Internetu
 • síťové prvky – routery, huby, switche, kabeláž

Na počítačích a serverech se budeme starat nejen o hardware, ale i o veškerý software – operační systém i aplikace. V rámci Smlouvy o správy sítě budeme řešit:

 • závady hardware (záruční i pozáruční opravy)
 • instalace a update operačního systému a aplikací
 • zajištění funkčnosti operačního systému a aplikací
 • administraci uživatelů a přístupových práv
 • instalaci patchů a hot-fixů
 • údržbu antivirového systému a dalších bezpečnostních systémů – firewall, antispam, antispy
 • zálohování dat
 • monitorování systémů
 • instalace a stěhování zařízení (hardware)

Podle předem dohodnutého servisního kalendáře formou pravidelných servisních návštěv zajistíme provozuschopnost vašich počítačů a firemní sítě. V případě výpadku nebo jiných nahodilých stavů vám bude náš specialista k dispozici a v případě potřeby ihned vyrazí k vám. Veškeré závady, které mají za následek nefunkčnost vaší počítačové sítě odstraňujeme bezodkladně – standardně nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Po celou dobu trvání smlouvy je vám navíc k dispozici HOT-LINE – vyhrazené telefonní číslo, kde vám kdykoliv pomůžeme s řešením běžných provozních problémů.

Klíčové přínosy – správa počítačových sítí a serverů

 • přesný přehled o nákladech – cena za službu je hrazena formou měsíčního paušálního poplatku – již na začátku znáte téměř přesně celkový objem nákladů na správu vaší firemní IT infrastruktury v období platnosti smlouvy
 • odbourání rutinních činností – pokud máte svého správce sítě či malé IT oddělení, naše služby vám umožní uvolnit jim ruce odbouráním rutinních každodenních činností v oblasti správa IT a přesměrovat jejich kapacity na řešení rozvojových úkolů v oblasti strategických firemních aplikací
 • garantovaná kvalita služby – smlouva o správě sítě přesně definuje rozsah prováděných činností, dobu odezvy na vaše požadavky a kvalitu prováděných služeb
 • vysoká odbornost servisních specialistů – denní kontakt s předními světovými výrobci IT, pravidelné zvyšování odbornosti servisních týmů a výměna zkušeností na mezinárodní úrovni je zárukou vysoké kvalifikace našich specialistů v oboru správa počítačové sítě
 • zastupitelnost – v případě výpadku jednoho servisního specialisty jej automaticky nahradíme jiným se stejnou kvalifikací – nedojde k žádným prodlevám